PERFORMANTA SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT CALITATE, MEDIU, SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA SI SECURITATEA INFORMATIILOR

Autor/autori: Ing. Mariana CONDAC

Rezumat: Lucrarea ia in consideratie standardele internationale SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008, ISO/CEI 27001:2006, cu accent pe procedura operationala competenta, instruire si constientizare. Instruirea si constientizarea personalului militar privind protectia mediului este o componenta de baza a sistemului integrat de mangement calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala si securitatea informatiilor. Este exemplificta o tema sensibila de instruire in medicina nucleara privind riscul angajatilor si pacientilor la tratamentul paliativ al durerii cu strontiu 89

Cuvinte cheie: medicina nucleara, risc, constientizare.


Abstract: This paper takes into consideration international standards EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008, ISO / IEC 27001:2006 with emphasis on operational procedure competence, training and awareness. Military personnel training and awareness on environmental protection-based component sistemului mangement integrated quality, environment, occupational health and safety and security of sensitive topics informatiilor.Exemplificarea training in nuclear medicine for patients at risk angajatilor si palliative treatment of pain with strontium 89

Keywords: nuclear medicine, risk, awareness

 

DOWNLOAD PDF