REDUCEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI IN PROCEDEUL DE ACOPERIRE PRIN ZINCARE TERMICA. FLUXUL TEHNOLOGIC UTILIZAT IN PREZENT

Autor/autori: Ing. Daniel Gheorghe LAKATOS, Ing. Ioan Aurel CHERECHES, Ing. Ioan VIDICAN, Prof. dr. ing. Mircea BEJAN

Rezumat: Cunoasterea si modernizarea tehnologiilor de zincare termica, impreuna cu reducerea costurilor si imbunatatirea calitatii produselor zincate termic este un factor important care poate influenta activitatile de zincare termica intr-un atelier. Tehnologiile viitorului se bazeaza pe Cele Mai Bune Tehnici Disponibile, care inseamna in primul rand consumuri scazute de energie si material, minimizarea sau absenta deseurilor. Piesele zincate termic cat si electrolitic se preteaza la reciclare, aceasta reducand consumul de energie si materiale

Cuvinte cheie: zincare, zincare termica, reciclare, mediu


Abstract: The knowledge and modernization of galvanizing technologies with lower costs and improved heat galvanized product quality is an important factor that can influence the galvanizing activities in a workshop. Future technologies are based on Best Available Techniques, which is primarily low energy and material consumption, waste minimization or absence. Thermal and electrolytic galvanized parts are suitable for recycling, reducing the consumption of energy and materials

Keywords: zinc plating, galvanizing, recycling, environment

 

DOWNLOAD PDF