UTILIZAREA SISTEMELOR AVANSATE DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI IN VEDEREA REDUCERII EMISIILOR POLUANTE PRODUSE DE VEHICULE IN ZONELE CU TRAFIC URBAN INTENS

Autor/autori: Sef lucrari dr. ing. Maria Claudia SURUGIU

Rezumat: Sistemele de management al traficului sunt utilizate, de obicei, in scopul reducerii congestionarii traficului si al cresterii sigurantei acestuia. Principalele surse de poluare la nivel european sunt autoturismele. In lucrarea de fata se prezinta efectul acestor sisteme asupra emisiilor vehiculelor si poluarii. Sunt prezentate diferite tipuri de sisteme de management al traficului si o evaluare a posibilelor efecte ale acestora asupra emisiilor vehiculelor si consumul de combustibil.

Cuvinte cheie: sisteme de management al traficului, emisii, combustie


Abstract: Traffic management systems are used usually to try to reduce congestion and improve road safety. The main sources of pollution at European level are cars. In the present paper, it presents the effect of these traffic management systems on vehicles emissions and pollutions. It presented the most frequently types used by traffic management systems and assessment of their possible effects on vehicle emissions and consumption of fuel

Keywords: Traffic Management Systems, emissions, fuel combustion

 

DOWNLOAD PDF