MODELAREA DISPERSIEI ATMOSFERICE A POLUANTILOR

Autor/autori: Prep. ing. Mihaela Cosmina TITA

Rezumat: Lucrarea prezinta varietatea modelelor de dispersie atmosferica folosite la nivel global, precum si utilitatea acestora in special in zonele dificile, fara impedimentul analizelor continue. Pentru modelul Gauss s-au modificat cateva date de intrare esentiale in calcule si s-a analizat influenta acestora. Rezultatele au fost obtinute cu ajutorul unui soft in care s-au introdus ecuatiile Gauss precum si clasele de stabilitate, parametrii urbani si rurali Turner si Gibbs.

Cuvinte cheie: poluant, dispersie atmosferica, model Gauss


Abstract: The paper presents a variety of atmospheric dispersion models used at global level, and their utility especially in difficult places, without impediment of continuous analysis. The results were obtained using a software that used Gauss equations and stability classes, urban and rural settings Turner and Gibbs

Keywords: pollutant, atmospheric dispersion, Gauss model

 

DOWNLOAD PDF