PROIECTUL eLITA: MODULE EDUCATIONALE ON-LINE PENTRU TEHNOLOGII TEXTILE

Autor/autori: Conf. dr. ing. Mirela BLAGA, Conf. dr. ing. Dorin DAN

Rezumat: Invatamantul asistat de calculator, invatarea la distanta sau bazata pe internet au devenit niste termeni uzuali in invatamantul actual, datorita avantajelor multiple pe care le prezinta. Folosind concepte moderne, precum servicii de informare si de comunicare bazate pe internet, acest tip de invatamant, in general reprezentat ca e-learning sau e-educatie, prezinta un mare potential pentru studiile din domeniul textil. Obiectivul central este de a oferi, la cerere, o metoda de invatare efectiva si eficienta, de a asigura o buna experienta de invatare. In domeniul studiilor textile, pentru invatare si formare, pot fi utilizate eficient concepte moderne de proiectare si productie a mijloacelor de invatare asistate de calculator si bazate pe internet. Cursurile specializate de textile necesita un proces de invatare combinat, bazat pe metode conventionale si asistate de calculator. Lucrarea prezinta proiectul european din cadrul programului Long Life Learning Programme (Invatare pe tot parcursul vietii), numit eLiTA (e-learning in Textiles and Apparel), al carui scop este dezvoltarea invatamantului la distanta in domeniul textil, bazat pe internet, de catre un consortiu format din sapte parteneri ce provin din Marea Britanie, Grecia, Lituania, Portugalia, Romania si Slovenia. Rezultatele proiectului s-au materializat in patru module educationale, dezvoltate pe diferite tehnologii de fabricare a produselor textile si de imbracaminte. Aceste e-materiale sunt destinate utilizarii de catre angajatii din cadrul intreprinderilor textile si de imbracaminte, precum si in invatamantul secundar si superior. Modulele sunt proiectate pentru utilizarea on-line si sunt activate prin intermediul portalului: www.e-learningtextiles.co.uk

Cuvinte cheie: invatamant asistat de calculator, invatamant bazat pe internet, textile, proiect eLiTA


Abstract: Distance learning, e-learning and web-based education have become common terms in modern studies. Using modern internet-based concepts, information and communication technologies and services, this type of education, generally represented as e-learning or e-education, represents great potential also for textile studies. The main objective is to provide effective and efficient learning on demand and to assure a good learning experience. Modern concepts for design and production of ematerials can be effectively used for e-learning and web-based education and training for textile studies. Specific textile courses and subjects’ contents will eventually require a so-called blended learning as a combination of conventional and distance learning techniques. The paper presents the European Long Life Learning Project eLiTA (e-learning in Textiles and Apparel) the aim of which is to establish European-wide, web-based, distance education in textiles. The project is being undertaken by a consortium of seven partners from the UK, Greece, Latvia, Portugal, Romania and Slovenia. Four modules have been produced in the respective languages of the partners covering different aspects of textile and apparel manufacture and technology. These e-materials are intended for use by employees within textile and clothing companies, as well as in secondary and higher education. The modules are designed for on-line internet use and will be delivered through the learning portal www.e-learningtextiles.co.uk.

Keywords: e-learning, web-based education systems, textile studies, eLiTA project

 

DOWNLOAD PDF