CERCETARI PRIVIND OBTINEREA FEROFLUIDELOR UTILIZATE IN CARACTERIZAREA MATERIALELOR CU PROPRIETATI MAGNETICE

Autor/autori: Conf. dr. ing. Ana DONIGA, Prof. dr. ing. Elisabeta VASILESCU

Rezumat: Lucrarea a avut drept scop obtinerea unui fluid feromagnetic prin care domenii magnetice pot fi evidentiate in foi de otel utilizate la fabricarea transformatoarelor folosind metoda precipitarii chimice. Pentru experimente au fost folosite foi de otel de diferite origini (Japonia, Germania, Romania), care au fost acoperite cu lichidul obtinut. In continuare, a avut loc un studiu privind corelatia dintre forma si orientarea domeniilor magnetice, orientarea cristalografica si procentul texturii Goss in banda de otel silicios. Metoda utilizata este simpla si nu necesita prelucrarea prealabila a suprafetei foii.

Cuvinte cheie: lichide feromagnetice, domenii magnetice, orientare cristalogafica


Abstract: This work aimed to obtain a ferromagnetic fluid by which magnetic domains can be highlighted in steel sheets used to manufacture transformers using chemical precipitation method. For experiments have been used steel sheets of different origins (Japan, Germany, Romania), which were covered with the obtained fluid. Next, a study on the correlation between shape and orientation of magnetic domains, crystallographic orientation and the percentage of Goss texture of silica steel band has been done. The used method is simple and does not require prior processing of the sheet surface

Keywords: ferromagnetic fluids, magnetic domains, crystallogaphic orientation

 

DOWNLOAD PDF