IMPACTUL TEHNOLOGIC DE FINISARE TEXTILA ECOLOGICA ASUPRA CALITATII APELOR REZIDUALE

Autor/autori: Florina PRICOP, Alina POPESCU, Razvan SCARLAT

Rezumat: Lucrarea cuprinde rezultatele unui proiect de cercetare privind elaborarea unor tehnici moderne si tehnologii pentru reducerea cantitatii de poluanti din apele uzate rezultate din finisarea textilelor. Este prezentat procedeul ecologic de vopsire cu coloranti de sulf PAD-OX, experimentat si recomandat a se utiliza in productie industriala.

Cuvinte cheie: factor poluant, vopsele si auxiliari ecologici, enzime tip catalaze


Abstract: The paper includes the results of a research project on the development of modern techniques and technologies to reduce pollutants in wastewater from finishing textiles. Ecological process of dyeing with sulfur PAD-OX, experienced and recommended for use in industrial production is also presented

Keywords: pollutants, organic dyes and auxiliaries, catalase-type enzymes

 

DOWNLOAD PDF