ASPECTE PRIVIND PROGRESUL TEHNIC IN REALIZAREA DE AERONAVE

Autor/autori: Ing Tudor-Mihai TOMESCU (Germania), Ing. Traian TOMESCU, Dr. ing. Dorin ROSU, Dr. ing. Dragos POPA

Rezumat: Lucrarea prezinta aspecte privind stadiul actual si perspectivele de viitor ale aeronauticii in lume,prin aplicarea in practica a recentelor cercetari din domeniul aeronavelor.

Cuvinte cheie: aeronave, materiale compozite cu fibre de carbon (CFRP), Kevlar, elicoptere, avioane cu motoare electrice cu baterii sau solare, aeronave cu rotoare basculante


Abstract: The paper presents based on the present status, aspects and future prospects of the aircraft in the world, through the practical application of recent research in the aircraft field.

Keywords: aircraft, carbon fiber composites (CFRP), Kevlar, helicopters, solar or batteries electric engines airplanes, tilting rotors aircraft

 

DOWNLOAD PDF