ECO-DESIGN AL IMBRACAMINTEI PRIN SIMULAREA IN SPATIUL VIRTUAL A SISTEMULUI CORP –IMBRACAMINTE

Autor/autori: Prof.dr.ing. Emilia FILIPESCU, Dr.ing. Sabina OLARU, Ing.Elena FILIPESCU

Rezumat: Proiectarea imbracamintei cu minim de consum de material devine tot mai actuala in conditiile in care firmele de confectii sunt dotate cu sisteme CAD foarte performante. Pentru a se utiliza eficient performantele sistemelor CAD si a modulelor specializate ale acestora in proiectarea imbracamintei individualizate este necesar sa se elaboreze algoritmi de proiectare care sa utilizeze cat mai multe marimi antropometrice specifice utilizatorilor. Lucrarea prezinta o tehnologie inovativa de proiectare a imbracamintei in sistem individual si validarea rezultatelor cercetarii prin simularea in spatiul virtual al corespondentei dintre elementele sistemului corp-produs de imbracaminte. In acest scop s-au elaborat algoritmii de proiectare ai tiparelor de baza pentru o grupa conformationala prin particularizarea constructiei la un corp tip reprezentativ al acesteia. S-a investigat modul de incadrare a unui subiect la corpul tip ale grupei conformationale luate in studiu si s-a realizat simularea corespondentei dintre corpul purtatorului si produsul realizat pentru un corp tip. Simularea a permis definitivarea tiparelor initiale, realizate pentru produsul rochie, la o tipodimensiune standardizata, prin luarea in considerare a particularitatilor formei corpului purtatorilor luati in studiu.

Cuvinte cheie: corp tip, proiectare tipare, simulare


Abstract: Designing clothes with minimal consumption of material becomes more current due to the fact that the garment firms are equipped with high performance CAD systems. To effectively use the performance of CAD systems and modules in designing their special clothing is necessary to develop individualized design algorithms that use as many user-specific anthropometric sizes. This paper presents an innovative technology in apparel design and validation of an individual system by simulating the results of research in cyberspace's correspondence between elements of the body-garment. To this end they have developed algorithms for basic design patterns of a group building a conformation by customizing its representative body type. To investigate how the employment of a subject's body type conformation of the studied group and the correspondence was made simulating the body of the wearer and the product made for a body type. The simulation allowed the completion of initial patterns, dress product made in a standard sizes, taking into account the particularities of the body bearers take shape in the study.

Keywords: body type, pattern design, simulation

 

DOWNLOAD PDF