EVALUAREA PUTERII CALORICE A BRICHETELOR LIGNOCELULOZICE

Autor/autori: Asist. univ. dr. ing. Gheorghe-Cosmin SPÎRCHEZ, Prof. univ. dr. ing. Aurel LUNGULEASA

Rezumat: Lucrarea de faţă își propune să reliefeze faptul că folosirea biomasei (brichetelor lignocelulozice) ca material combustibil se bazează pe proprietăţile sale bune, precum preţul scăzut, faptul că este material regenerabil, are putere energetică bună comparabilă cu a combustibililor fosili.

Cuvinte cheie: biomasa lemnosǎ, energie regenerabilǎ, brichete lignocelulozice, putere calorificǎ.


Abstract: This paper aims to highlight that use of biomass (lignocellulosic briquettes) as combustible material is based on good properties, such as low price, that is renewable material, has good energy, power comparable to fossil fuels.

Keywords: woody biomass, renewable energy, lignocellulosic briquettes, calorific value.

 

DOWNLOAD PDF