BREVETELE LUI NIKOLA TESLA (1856-1943), INOVAŢIA TEHNOLOGICĂ ȘI SUSTENABILITATEA ENERGETICĂ

Autor/autori: Prof. univ. dr. ing. Elena HELEREA, Dr. ing. Beatrice MOAȘA

Rezumat: Nikola Tesla 1856-1943), ca promotor al inovaţiei tehnologice şi al sustenabilitătii energetice, este unul din marii inventatori ai lumii care a reușit să pună în practică, pentru prima dată, modelul transmiterii la distanţă, fără fir, a energiei. În prezenta lucrare este evidenţiată activitatea creativă a lui Nikola Tesla din perspectiva domeniilor de aplicare, al conţinutului şi numărului de brevete înregistrate de Tesla în cursul tumultoasei sale vieţi şi sunt punctate concluzii legate de impactul invenţiilor sale asupra dezvoltării socioeconomice a omenirii.

Cuvinte cheie: Nikola Tesla, brevete, inovaţie tehnologică, sustenabilitate energetică


Abstract: Nikola, as promotor ao technological innovation and energy sustainability, was among the first inventors that managed to implement model of the transmission of wireless energy to distance. In this paper, there is highlighted the creative work of Nikola Tesla, from perspective of the fields application, content and number of patents registered during his life. Also conclusions are drafted about the impact of his inventions on socio-economic development of humanity.

Keywords: Nikola Tesla, patents, technological innovation, energy sustainability.

 

DOWNLOAD PDF