COST SIMULATION OF ALLOY ELEMENTS AND MICRO DESIGN IN SELECTION OF CAST IRON ALLOYS FOR AUTOMOTIVE ENGINES

Autor/autori: Prof. univ. dr. ing. Florin CHICHERNEA

Rezumat: Această lucrare prezintă o metodă originală de simulare a costurilor aliajelor considerând microelementele de aliere ca o structură a unui ansamblu funcţional, având un cost fiecare. Aceasta este modelarea unui „produs, ansamblu” și în acest fel este posibilă aplicarea metodei Analizei Valorii pentru simularea / determinarea / estimarea costului elementelor aliajului și optimizarea selecţiei unui material necesar pentru obţinerea unui „produs nou”, pentru maximizarea performanţelor sale și minimizarea costului.

Cuvinte cheie: analiza valorii, valoare, simulare cost, modelare, optimizare, selecţie materiale.


Abstract: The paper presents a original method for cost simulation of alloys considering the micro elements of alloys structure as some parts that form a functional assembly, and having a cost each of them. This is the modeling of a „product, ensemble”, and thus it is possible the application of Value Analysis approach for cost simulation determination / estimation of alloy elements and optimizing the selection of the material needed to obtain a new „product, ensemble” for maximizing its performance and minimizing its cost.

Keywords: value analysis, value, cost simulation, modelling, optimization, materials selection.

 

DOWNLOAD PDF