SISTEME DE RECUNOAȘTERE FACIALĂ: PROBLEME ȘI PERSPECTIVE

Autor/autori: Drd. Andra-Manuela BOTEZ, Drd. Alexandru BEJINARU-MIHOC, Prof. dr. ing., dr. marketing Angela REPANOVICI

Rezumat: Recunoașterea facială este o tehnică ce folosește caracteristici faciale unice pentru identificarea indivizilor. Datorită timpului rapid de procesare a informaţiei, precum și datorită faptului că se poate realiza de la distanţă, acest tip de identificare este folosit în diferite domenii, cum ar fi: supraveghere și controlul accesului. În lucrare se prezintă principalele probleme întâmpinate de sistemele de recunoaștere facială, cauzate de variaţiile de iluminare, rezoluţie scăzută etc.

Cuvinte cheie: identificare, recunoștere facială, iluminare, rezoluţie scăzută, capturarea imaginii.


Abstract: Face recognition is a technique that uses the unique individual facial characteristics for the identification of individuals. Because of the rapid information processing, and the fact that can be done from a distance, this kind of identification is used in various fields, such as surveillance and access control. The paper presents the main problems encountered by facial recognition systems, caused by changes in lighting, low resolution etc.

Keywords: identification, facial recognitions, lighting, low resolution, image capture.

 

DOWNLOAD PDF