DILATAREA ȘI DEGRADAREA TERMICĂ A UNOR MATERIALE PLASTICE UTILIZATE ÎN APLICAŢII BIOMEDICALE

Autor/autori: Conf. dr. ing. Dana LUCA MOTOC 1, Prof. dr. ing. Santiago FERRANDIZ BOU

Rezumat: Lucrarea abordează aspecte cu privire la stabilitatea și degradarea termică a unor materiale plastice utilizate într-o gamă largă de aplicaţii inginerești (ex. transporturi, industria chimică, medicină, etc.) cum ar fi polimerii de mică și mare densitate (LDPE și HDPE), policarbonatul (PC) sau polistirenul cu rezistenţă mare la impact (HDPE). Curbele experimentale evidenţiază stabilitatea materialelor faţă de procesele termice succesive aplicate și absenţa reziduurilor rezultate în urma aplicării unor valori ale temperaturii relativ mari. Valorile experimentale prezintă importanţă în procesele de proiectare, fabricare și exploatare a structurilor inginerești

Cuvinte cheie: materiale plastice, dilatare termică, degradare termică, aplicaţii inginerești.


Abstract: Paper approaches and debates on thermal expansion and decomposition processes on several thermoplastics extensively deployed in various engineering applications (e.g. automotive, chemical industry, medical applications) such as low and high density polyesters (LDPE and HDPE), polycarbonate (PC) or high impact resistant polyethylene (HDPE). Experimental curves enable further insights in the thermal expansion behavior and degradation processes proven a proper selection of the temperature range. In addition, experimental data are valuable in the modeling, manufacturing and exploitation of engineering structures.

Keywords: plastic materials, thermal expansion, thermal degradation, engineering applications.

 

DOWNLOAD PDF