REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI MODERN CU AERONAVE, AUTOMOBILE ȘI ALTE MIJLOACE TERESTRE DE LOCOMOŢIE

Autor/autori: Ing. Traian TOMESCU, Ing. Tudor TOMESCU, Ing. Nicolae Bujor DUMITRU

Rezumat: Lucrarea prezintă aspect privind realizarea și utilizarea de aeronave automobile

Cuvinte cheie: aeronavă, avion, automobil.


Abstract: The paper presents aspect of automobile production and the use of aircraft.

Keywords: aircraft, plane, car.

 

DOWNLOAD PDF