PROGRESUL TEHNOLOGIC ÎN DOMENIUL REALIZĂRII DISPOZITIVELOR PENTRU REALIZAREA DE PIESE DIN MATERIALE COMPOZITE PENTRU AERONAVE

Autor/autori: Dr. ing. Dorin ROȘU, Ing. Traian TOMESCU, Ing. Bogdan SPINEANU, Ing. Valentin FRÂNCU

Rezumat: Lucrarea prezintă aspecte privind domeniul realizării dispozitivelor pentru piese din materiale compozite pentru aeronave.

Cuvinte cheie: Aeronave, materiale compozite, progres tehnic


Abstract: The paper presents issues concerning the realization of devices for aircraft parts made of composite materials.

Keywords: aircraft , composite materials , technical progress .

 

DOWNLOAD PDF