UTILIZAREA STRUCTURILOR METALICE SUDATE ÎN DOMENIUL AERONAUTIC ȘI SPAŢIAL

Autor/autori: Ing. Gheorghe MACHIDON, Ing. Traian TOMESCU

Rezumat: Lucrarea prezintă unele aspecte privind utilizarea structurilor metalice sudate în domeniul aeronautic cu unele exemplificări la aeronavele realizate la I.A.R. Brașov.

Cuvinte cheie: structurilor metalice sudate, aeronave, aliaje de aluminiu, oţel


Abstract: The paper presents some aspects regarding the use of welded metal structures in the aeronautical field with some examples of aircraft made at I.A.R. Braşov.

Keywords: welded metal structures, aircraft, aluminum alloys, steel.

 

DOWNLOAD PDF