ASPECTE PRIVIND POSIBILITATEA ILUSTRĂRII UNOR REALIZĂRI TEHNICE DIN AERONAUTICĂ LA BRAȘOV

Autor/autori: Ing. Traian TOMESCU, Ing. Tudor TOMESCU, Ing. Florin HÂRBU, Drd. Traian DUMBRĂVEANU

Rezumat: Lucrarea prezintă unele aspecte privind posibilitatea ilustrării unor relizări tehnice din aeronautică la Brașov și contribuţiile unor inginri la aceste realizări.

Cuvinte cheie: aeronave, contribuţii inginerești, posibilităţile de a ilustra realizările tehnice.


Abstract: The paper presents some aspects regarding the possibility of accomplishing technical illustration aeronautical Brasov and inginri contributions of these achievements.

Keywords: aircraft, engineering contributions , the possibilities to illustrate for technical achievements.

 

DOWNLOAD PDF