ÎNVELIŞURI TRASE ŞI PROFILE CURBATE, ÎN AVIAŢIE

Autor/autori: Ing. Bogdan SPINEANU

Rezumat: Lucrarea se adresează tinerilor ingineri și celor care doresc să aprofundeze unele cunoştinţele privind modul de realizare a învelișurilor trase şi curbarea profilelor din tablă pentru aviaţie: planoare, avioane, elicoptere şi nu numai.

Cuvinte cheie: înveliș, profil, tragere, curbare.


Abstract: The paper is addressed to young engineers and to those who want to deepen some knowledge on the way of carrying out the drawn coatings and the curving of the aviation sheet profiles: gliders, planes, helicopters and more.

Keywords: casing, profile, drawing, bending.

 

DOWNLOAD PDF