SOLUŢII PENTRU OPTIMIZAREA ENERGETICĂ A RUTEI NAVEI UTILIZÂND SOFTUL MARITIM ECO VOYAGE

Autor/autori: Dr. ing. Dinu ATODIRESEI, Dr. ing. Alecu TOMA, Dr. ing. Gheorghe SAMOILESCU, Drd. ing. Petru Sergiu ȘERBAN, Ing. Andrei Nicolae MITREA

Rezumat: Scopul acestei lucrări este acela de a prezenta aplicaţii ale softului maritim Eco Voyage la bordul navei. După ce ruta care urmează să fie parcursă de către navă a fost planificată și trasată în ECDIS, aceasta va fi importată în Eco Voyage. Se vor completa toţi parametrii ceruţi de program și se va printa varianta finală a rutei. Programul Eco Voyage lucrează în stransă legătura cu SPOS, un alt soft ce furnizează informaţii despre prognoza hidrometeorologică. Ofiţerul de cart are grijă ca aceste informaţii meteorologice să fie actualizate din patru în patru ore pentru ca Eco Voyage să realizeze calculele optimizării cât mai corect. Softul a fost adaptat conform algoritmilor de optimizare a voiajului pe un studiu de caz (ruta Singapore – Koper), prezentând valorile obţinute de acesta pe durata voiajului.

Cuvinte cheie: prognoză hidrometeorologică, Eco Voyage, software maritim, meteorologie, optimizarea rutei, performanţă energetică, navigaţie.


Abstract: The purpose of this paper is to present applications of maritime software Eco Voyage on ship board. After the route to be traveled by ship was planned and edited in ECDIS, it will be imported into Eco Voyage software. All the required parameters will be complete and the final version of the route will be printed. Eco Voyage works closely with SPOS, another software which provides information about hydrometeorological forecast. The officer of the watch will update the forecast into Eco Voyage every four hours because the software needs to perform optimization calculations as correct as possible. The software was adapted under voyage optimization algorithms on a case study (route from Singapore to Koper), showing the values obtained during this voyage.

Keywords: hydro-meteorological forecast, Eco Voyage, maritime software, meteorology, route optimization, navigation.

 

DOWNLOAD PDF