Numarul curent:    Buletinul AGIR An XXIV, nr.1/2024
Buletinul AGIR,

» vezi intreaga arhiva

PREZENTARE

În ianuarie-februarie 1919 apare primul număr al Buletinului AGIR, cu un editorial introductiv in care se scria: „În cadrul scopurilor urmărite de către Asociaţia Generală a Inginerilor din România, începem publicarea prezentei reviste, care va fi organul oficial al in­te­reselor societăţii profesionale inginereşti. Coloanele Buletinului AGIR sunt la dispoziţia inginerilor pentru dezbaterile chestiunilor profesionale care să ne îndrumeze pe calea propăşirii, la care cu toţii trebuie azi să lucrăm, pentru binele ţării şi poporului din România Mare”. Multe dintre materialele publicate în Buletinele AGIR constituiau rapoarte înaintate oficialităţilor vremii ori expuneri publice prezentate cu diferite prilejuri de către ingineri de frunte: Constantin Buşilă, Constantin Budeanu, Nicolae Cioc, Ion Arapu, Cristea Niculescu, Mihail Manoilescu, Aurel Persu, Cincinat I. Sfinţescu, Dimitrie Leonida, P. Nicolau, A. Perieţeanu, Aurel Zanescu, A.T. Rădulescu, P.M. Florescu, M. Tudora, E. Erdes, N.N. Ganea, Octav Păduraru, Ştefan Mihăiescu, Sever Cristescu ş.a. şi urmăreau să ofere soluţii pentru diferite probleme cu care se confruntau, în perioada respectivă, guvernele şi societatea românească (organizarea învăţământului tehnic superior, producerea şi distribuţia energiei, extinderea folosirii betonului armat, construirea de clădiri ieftine, încălzitul urban, construirea de poduri şi de căi ferate, folosirea lemnului din păduri în scopuri industriale şi mai puţin pentru încălzit ş.a.).

În anul 1950, Editura AGIR a fost obligată să-şi întrerupă activitatea, Buletinul AGIR încetându-şi apariţia.

AGIR şi-a reluat activitatea în 1990, iar în 1996 a reînceput publicarea Buletinului AGIR, revistă trimestrială menită să prezinte şi să disemineze studiile şi cercetările realizate de specialişti români şi străini, promovând schimbul de idei şi soluţii tehnico-ştiinţifice.