Analiza comparativa a sistemelor de prehensiune utilizabile la robotizarea manipularii produselor din lemn

Autor/autori: I.Staretu, I. Daj

 

DOWNLOAD PDF