PROBLEME DE PROTECTIE AMBIENTALA LA SUDAREA CU SARMA TUBULARA

Autor/autori: Prof. assoc. dr. ing. Mihaela POPESCU, Dr. ing. Radu Alexandru ROSU

Rezumat: Problema asigurarii protectiei ambientale la sudarea cu sarma tubulara este de stricta actualitate. Se face referire la compozitia sarmei tubulare, cu trimiteri clare la prevederile Documentelor Institutului International de Sudura, IIS/IIW dar si la necesitatea masurarii "in situ" a continutului acestor noxe, cu tinta clara de a verifica incadrarea in limitele admisibile, asa cum sunt date de organismele de sanatate ocupationala. Impunerea lucrului, respectiv a sudarii cu sarma tubulara, in spatii deschise si ventilarea fortata, cu variantele cunoscute, respectiv utilizarea de pistoale de sudare cu aspirarea imediata a noxelor sunt cateva aspecte punctate in acest caz.

Cuvinte cheie: sudare cu sarma tubulara, noxe la sudare, productivitate procedeu, calitate sudura, masurare noxe.


Abstract: The problem of ensuring environmental protection at flux cored arc welding is a current preoccupation. It is referred to the tubular wire composition, with clear reference to the provisions of the International Institute of Welding Documents, IIS/IIW and the necessity to measure „in situ” the content of these noxes, with the target to fit in the permissible limits, as are given by occupational health organizations. Work constraining, respective tubular wire welding in open spaces with forced ventilation with known variants, namely the use welding guns with immediate noxes aspiration aspects presented in this case.

Keywords: tubular wire welding, welding noxes, process productivity, welding quality, noxes measurement.

 

DOWNLOAD PDF