INTEGRAREA TEHNOLOGIILOR VERZI IN CURRICULUM-UL SCOLAR

Autor/autori: Prof. ing. Doinita BALASOIU, Prof. ing. Tatiana BALASOIU

Rezumat: Curriculum-ul scolar, inteles ca ansamblu coerent al continuturilor organizate logic, psihologic si cronologic care fac obiectul predarii si invatarii pe parcursul procesului educativ include explicit si implicit elemente de tehnologii verzi prin care se urmareste formarea competentelor necesare aplicarii principiilor dezvoltarii durabile in activitatea curenta – productiva si cotidiana. Abordarile atractive de tip interdisciplinar tind sa se transforme intr-o abordare transdisciplinara prin care educatia pentru conservarea mediului si a resurselor sa fie eficientizata. Lucrarea porneste de la o analiza SWOT a curriculum-ului actual, prezinta o serie de abordari interdisciplinare deja incluse in curriculum si, pe baza obiectivelor formulate in Legea educatiei, propune directii de actiune pentru integrarea tehnologiilor verzi mai ales in curriculum-ul pentru domeniul tehnic (tehnologic, servicii si resurse). Competentele formate prin aceasta abordare sunt transferabile in domeniile de activitate socio-economica si ofera astfel, facilitati legate de mobilitatea profesionala si eficientizarea utilizarii fortei de munca.

Cuvinte cheie: curriculum scolar, abordare interdisciplinara, competente


Abstract: School curriculum, understood as a coherent set of content organized logically, psychologicaly and chronologically, subject of teaching and learning throughout the educational process, includes explicit and implicit elements of green technology which aims at training the skills needed to apply the principles of sustainable development in the current work – daily and productive. Attractive interdisciplinary approaches tend to turn into a transdisciplinary approach in which education and resource conservation to be more effective. The paper starts with a SWOT analysis of current curriculum, interdisciplinary approach has some already included in the curriculum and, based on objectives set out in education law, propose directions of action to integrate green technologies into the curriculum especially for technical (technology, services and resources). The skills formed by this approach are transferable to areas of socio-economic activity and provides such facilities related to mobility and the efficient use of workforce

Keywords: curriculum, interdisciplinary approach, skills

 

DOWNLOAD PDF