INTERFETE PENTRU IMPLEMENTAREA PROTECTIEI LA EXPLOZIE LA CIRCUITE DE CURENTI SLABI

Autor/autori: Dr. ing. Marius DARIE, Dr. ing. Jeana IONESCU, Drd. ing. Sorin BURIAN, Drd. ing. Tiberiu CSASZAR

Rezumat: Cresterea nivelului tehnologic din procesele industriale a devenit posibila prin implementarea unor sisteme inteligente de monitorizare si comanda, bazate pe sisteme de calcul interconectate in instalatii de curenti slabi. Cresterea diversitatii tehnologiilor si a proceselor industriale a implicat in aceeasi masura cresterea incidentei substantelor combustibile procesate in instalatii. Acest demers a avut ca efect extinderea spatiilor clasificate ca fiind cu pericol de atmosfera exploziva. Astfel a devenit evidenta necesitatea utilizarii de echipamente si instalatii de curenti slabi in spatiile cu pericol de atmosfera exploziva

Cuvinte cheie: sistem inteligent, monitorizare si comnada, instalatie cu curenti slabi


Abstract: The development of the technological level in industrial process is possible duet o the implementation of intelligent monitoring and control systems that rely on calculation systems interconnected in low current installations. As technologies and industrial operations have become more varied, more combustible substance are processed by industrial installations, Subsequently,the areas classified with hazard of explosive atmosphere have extended. As result, low current equipment and installations shall be used in the areas with hazard of explosive atmospheres.

Keywords: intelligent system, monitoring and control, installation of low voltage

 

DOWNLOAD PDF