STUDIUL RETELELOR DE AERAJ PRIN METODE MODERNE

Autor/autori: Dr. ing. Doru CIOCLEA, Dr. ing. Constantin LUPU, D Dr. ing. Ion TOTH, Ing. Ion GHERGHE, Ing. Corneliu BOANTA

Rezumat: Pe parcursul procesului de extragere a carbunilor se degaja cantitati importante de gaze explozive (metan si omologi ai metanului, hidrogen etc.) care in anumite conditii pot conduce la aparitia fenomenului de explozie. Principala masura de prevenire a exploziilor este realizarea unei ventilatii corespunzatoare care asigura diluarea gazelor explozive. Aerisirea lucrarilor miniere are drept scop atingerea a trei obiective principale: asigurarea concentratiei de oxigen necesara personalului existent in subteran; diluarea gazelor explozive si /sau toxice care pot aparea in reteaua de lucrari miniere; evacuarea caldurii rezultate ca urmare a activitatii umane respectiv a gradientului geotermic, care se degaja in reteaua de lucrari miniere. Pentru realizarea unei ventilatii eficiente la nivelul fiecarei lucrari miniere se impune optimizarea repartitiei debitelor de aer in fiecare ramificatie a retelei, fapt pentru care este necesara rezolvarea retelei de ventilatie la nivelul intregii mine. Pentru rezolvarea retelelor de ventilatie este necesara procesarea unui volum mare de date, motiv pentru care in mod curent se utilizeaza programe specializate care ruleaza pe echipamente IT specific. In acest sens in lucrare se va prezenta studiul retelelei de ventilatie apartinind minei Petrila in scopul reactualizarii acesteia.

Cuvinte cheie: gaz exploziv, concentratie, retea de ventilatie.


Abstract: During the coal extraction process, large quantities of explosive gas are released (methane and the homologues of methane, hydrogen, etc.) that under certain conditions may lead to the explosion phenomenon. The main measure to prevent explosions is to achieve proper ventilation, so as to ensure dilution of explosive gases. Ventilation of mining structures aims to achieve three main objectives: providing a concentration of oxygen necessary for the staff working in underground; dilution of explosive gases and / or toxic substances which may occur in mining network; exhaust heat due to human activity and to the geothermal gradient, which is emitted into the mining network. To achieve effective ventilation in each mining division, air flow should be optimized in each branch of the network, for which ventilation is necessary to solve network across the whole mine. To solve the ventilation shaft, a large volume of data is required, so that currently specialized software is used on specific IT equipment. This paper studies the ventilation network of the Petrila mine, in order to update it.

Keywords: explosive gas, concentration, ventilation network

 

DOWNLOAD PDF