APLICAREA METODELOR STATISTICE PENTRU ANALIZA DESEURILOR PERICULOASE DIN UNITATILE SANITARE

Autor/autori: Drd. ing. Anisoara POPESCU

Rezumat: Lucrarea prezinta aplicatii ale metodelor statistice de mediu pentru analiza cantitatilor de deseuri periculoase, care sunt generate de catre unitatile sanitare. Statistica contribuie la procesul de cunoastere si fundamentare a deciziilor, elaborand metode pentru culegerea, analiza si interpretarea datelor sau informatiilor numerice. Datele sunt elemente esentiale in realizarea cunoasterii si in analizele statistice indispensabile proceselor decizionale pentru o dezvoltare durabila. Delimitarea concreta a datelor de mediu este un procedeu complicat, generat, in special, de determinarea neclara a elementelor mediului. Astfel, complexitatea statisticii mediului este o provocare permanenta pentru specialistii din domeniul mediului. Prezenta lucrare isi propune stabilirea elementelor de baza ale statisticii deseurilor medicale periculoase si alegerea unui cadru pentru organizarea sistemului statistic in functie de tipul datelor si aspectele specifice mediului.

Cuvinte cheie: deseuri periculoase, analiza statistica, unitate sanitara, statistica mediului, deseuri medicale.


Abstract: The paper presents applications of environmental statistical methods for analyzing quantities of hazardous wastes that are generated by health units. Statistics contribute to the knowledge process and base for decisions, developing methods for the collection, analysis and interpretation of numerical data. The data are essential in achieving the necessary knowledge and into statistical analysis for sustainable development decision-making processes. The practical demarcation of environmental data is a complicated process, especially generated by ambiguous determination of environmental features. Thus, the complexity of environmental statistics is an constant challenge for environmental experts. This paper aims to establish basic elements of health care waste statistics and choosing a statistical framework, depending on the type of data and specific environmental issues

Keywords: hazardous waste, statistical analysis, sanitary units, environmental statistics, health-care waste

 

DOWNLOAD PDF