EDUCATIA – COMPONENTA ESENTIALA A POLITICII DE MEDIU A COMISIILOR ACADEMIEI OAMENILOR DE STIINTA DIN ROMANIA

Autor/autori: Sef lucr. drd. Alexandru Ionut CHIUTA, Prof. univ. dr. ing. Ion N. CHIUTA, Drd. ing. Liviu Mihai SIMA

Rezumat: In acest articol se prezinta cum sunt tratate educatia si politicile de mediu in cadrul AOSR, precum si grupurile de lucru implicate in aceste activitati. De educatie se ocupa Comisia pentru Dezvoltarea Creativitatii, iar politicile de mediu se analizeaza in cadrul comisiei de energetica si protectia mediului. Comisia pentru Dezvoltarea Creativitatii isi desfasoara activitatea la Facultatea de Energetica din UPB, prin Universul Energiei, Universul Stiintei, Universul Electronicii si Centrul pentru Dezvoltarea Creativitatii – STRING. Pentru invatamantul medical, prin Universul Medicinei, pentru invatamantul liceal s-au format grupurile Ani de Liceu. Se realizeazaa educatia prin practica in sistemul energetic. Politicile de mediu sunt analizate in grupurile de lucru ale Comisiei Energetica si Protectia Mediului.

Cuvinte cheie: creatie stiintifica, educatie, comisie, Centre, dezvoltare.


Abstract: This article presents the way education and environmental policies are treated in AOSR and working groups involved in these activities. Education is adressed within the Commission for the Development of Creativity and environmental policies are analyzed in the energy and environment commission. Creativity Development Commission operates at the Energy Faculty of the UPB, through the Universe of Energy, Science Universe, Universe of Electronics and the Creativity Development Centre– STRING. Regarding the medical education, the Medicine Universe, for high school, Years of High School groops were formed. Education is made through practice in the energy system. Environmental policies are discussed in the working groups of the Energy and Environmental Protection Commission.

Keywords: scientific creation, education, commission, Centres, development

 

DOWNLOAD PDF