UN MODEL DE OPTIMIZARE A ACTIVITATII DE TRANSPORT URBAN. ARONDAREA LINIILOR DE TRANSPORT PE AUTOBAZE

Autor/autori: Conf. dr. Florian GHIONEA, Lect. dr. Elena-Cristina FLAUT

Rezumat: Imbunatatirea procesului de transport in ansamblul sau constituie o problema care preocupa in mod constant administratiile sistemelor de transport urban. Un exemplu il constitue parcursul zero, inregistrat inainte de procesul de productie din transportul urban de calatori, si anume gasirea de modalitati de reducere la minim posibil a acestui parcurs de acces si retragere, in si din cursa. Una dintre masurile pentru reducerea parcursului zero este aceea a arondarii rationale a liniilor de transport pe autobaze si depouri. O repartizare eficace a liniilor de transport inseamna o cat mai mica departare a capului de linie activ, prin care intra vehiculele in si din cursa, de autobaza sau depoul de domiciliu al mijloacelor mobile de transport. Aceasta situatie are o solutie matematica data de Vogel (Metoda diferentelor maxime) si determina de cele mai multe ori o solutie de baza cat mai apropiata de solutia optima. In aceasta situatie, notiunea de “cat mai apropiata” lasa loc pentru generalizarea si imbunatatirea acestei metode. In articolul de fata, dorim sa prezentam o generalizare a metodei lui Vogel, in sensul ca nu vom mai considera autobazele drept capete de linie date apriori, ci vom determina, prin calcul, care dintre autobazele date in sistemul de transport pot fi considerate drept capete de linie, pentru liniile de transport deja existente.

Cuvinte cheie: transport urban, sistem de transport, arondare, Metoda diferentelor maxime.


Abstract: Improving transport in the whole process is a problem which concern constantly the administrations of urban transportation systems. An example, is the zero path, registered before the process of the urban passenger transport starts, namely finding ways to minimize the distance and access to and from the race. One of the measures to reduce the zero path is a rational allocation of the transport lines on the motor depots. A good allocation of the transport lines means a small distance of the active end of the line, from which vehicles that come in and out of racing, in relation with the motor depots. This situation has a mathematical solution given by Vogel (maximum difference method). This method mostly gives a basic solution nearest to the optimal solution. In this situation, the notion “nearest” allows generalization and improvement of this method. In this paper, we present a generalization to Vogel's method, in the sense that we will not consider the motor depots as end of the line as given data but we will find by calculus which from the given motor depots can be considered as end of the line for the existing transportation lines.

Keywords: urban transport, transport system, assignation, Maximum Gap Method

 

DOWNLOAD PDF