SIMULAREA NUMERICA 3D A REGIMULUI TERMIC CORESPUNZATOR FIRULUI DE CONTACT AL SUSPENSIEI CATENARE

Autor/autori: Ing. Constantin-Florin OCOLEANU, Prof. dr. ing. Gheorghe MANOLEA, Ing. Iulian ENACHE

Rezumat: In lucrarea de fata sunt prezentate rezultatele simularii numerice 3D a regimului termic stationar corespunzator firului de contact al suspensiei catenare. Firul de contact utilizat este de tip TF 100, sectiune 100 mm2, folosit in sistemele de tractiune electrica din Romania. Pentru obtinerea termenului sursa necesar studiului regimului termic, a fost realizata o simulare numerica 2D de camp magnetic variabil in QuickField Professional. Simularea numerica 3D a fost realizata in Proengineer. Rezultatele numerice 3D obtinute la studiul regimului termic stationar au fost comparate cu rezultatele numerice 2D si a fost calculata eroarea relativa. S-a constatat ca eroarea are valori mici si creste cu valoarea intensitatii curentului electric, putandu-se utiliza cu buna aproximare modelul 3D pentru studiul regimului termic stationar corespunzator firului de contact al suspensiei catenare.

Cuvinte cheie: simulare numerica, 2D, 3D, regim termic, fir de contact.


Abstract: In this paper are presented 3D numerical simulation results for stationary thermal regime study coresponding to catenary contact wire. Contact wire used is TF 100 type, 100 mm2, use in Romanian Railways. For obtained source therm necessary to thermal regime study, was made a 2D numerical simulation in QuickField Professional, solving a variable magnetic field problem. 3D numerical simulation was made in Proengineer – Promechanica. The obtained 3D numerical results for stationary thermal regime study were compared with 2D numerical results and the relative errors were calculated. Analysing the obtained results it can be seen that the erros are smal and increased with current values. It can be use with a good aproximation the 3D model for stationary thermal regime coresponding to catenary contact wire.

Keywords: numerical simulation, 2D, 3D, thermal regime, contact wire

 

DOWNLOAD PDF