ABORDARI GLOBALE PRIVIND CENTRELE DE COMUNICARE SI DE VALORIFICARE A PROPRIETATII INTELECTUALE

Autor/autori: Conf. dr. ing. Gabriel I. NASTASE, Ing. Dragos Ionut G. NASTASE

Rezumat: In practica internationala s-au definit principiile generale ale organizarii transferului de tehnologie si ale managementului organizatiilor de inovare si transfer tehnologic, in calitatea lor de structuri de valorificare a proprietatii intelectuale. Obiectivul fundamental al unei Organizatii de Inovare si Transfer Tehnologic (OITT) este acela de a oferi facilitati si servicii tehnologice competente care sa contribuie la sustinerea cresterii competitivitatii si dezvoltarii economice si sociale durabile ale sectoarelor economice.

Cuvinte cheie: centre de comunicare, stiinta, tehnologie, inovare, valorificare, proprietate intelectuala


Abstract: In international practice have defined the general principles of organization of technology transfer and innovation management and technology transfer organizations in their capacity to exploit intellectual property structures. Ultimate objective of an Innovation and Technology Transfer Organizations (OITT) is to provide facilities and services of competent technical support to help increase competitiveness and sustainable economic development and social sectors.

Keywords: communication centers, science, technology, innovation, capitalization, intellectual property

 

DOWNLOAD PDF