SISTEM PENTRU COMPENSAREA VIBRATIILOR PRIN SUSPENSII ACTIVE

Autor/autori: Ing. Dumitru STRAMBEANU, Ing. Iuliu Romeo POPOVICI, Ing. Daniel LIPCINSKI, Ing. drd. Silviu Octavian MEDIANU, Mircea IGNAT, George ZARNESCU, Alina DUMITRU, Jana PINTEA, Cristinel Ioan ILIE, Ionel CHIRITA

Rezumat: Lucrarea prezinta un sistem de compensare a vibratiilor prin suspensii active, utilizand un lant electronic de masura, control si executie, un sistem mecanic pentru sustinerea sarcinii util, senzori si actuatori piezoceramici. Se prezinta arhitectura electronica a lantului electronic cu principalele componente si rolul lor, precum si o analiza a schemelor de control si comanda existente cu avantaje si dezavantaje.

Cuvinte cheie: vibratie, lant electronic, schema de control si comanda.


Abstract: This paper presents a vibration compensation system with active suspension, using an electronic chain to measure,control and execution, a mechanical system to support the payload, piezoceramic sensors and actuators. Electronic architecture is presented with the main components of the electronic chain and their role, and an analysis of existing command and control schemes with advantages and disadvantages

Keywords: vibration, electronic chain, command and control scheme

 

DOWNLOAD PDF