SPECIFICUL PROIECTARII UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎNTR-O ORGANIZAŢIE PRESTATOARE DE SERVICII

Autor/autori: Ing. Madeleine Dina

 

DOWNLOAD PDF