A SYSTEM TO MEASURE THE CURRENT EFFICIENCY AND ENERGY SPECIFIC CONSUMPTION FOR BDD ELECTRODE

Autor/autori: Researcher Chem. Carmen BRINZILA PhD, Assist. Eng. Marius BRINZILA PhD

Rezumat: In aceasta lucrare, autorii prezinta un sistem ce utilizeaza instrumentatia virtuala in scopul evaluarii criteriilor de performanta precum randamentul de curent si consumul specific de energie pentru imbunatatirea materialului de diamant dopat in cazul utilizarii ca electrod de lucru sau ca semiconductor.

Cuvinte cheie: electrod BDD, instrumentatie virtuala, randament de curent, consum specific de energie


Abstract: In this paper the authors presents a proposed system that make use of virtual instrumentation for evaluation of performance criteria’s like current efficiency and energy specific consumption to improve diamond doped material in case of working electrode and semiconductor behaviour.

Keywords: BDD electrode, virtual instrumentation, current efficiency, energy specific consumption

 

DOWNLOAD PDF