P-Q THEORY AND TOTAL ACTIVE FILTERING COMPENSATION UNDER DISTORTED SUPPLY VOLTAGES

Autor/autori: Prof. Eng. Mihaela POPESCU, PhD, Prof. Eng. Alexandru BITOLEANU PhD, Assist. Eng. Vlad SURU PhD

Rezumat: Lucrarea este concentrata pe curentul de compensare al unui filtru activ de putere trifazat, in condi?ii de tensiune deformata, pentru a compensa atat puterea reactiva, cat si distorsiunea armonica a curentului de sarcina. Este propusa o expresie simpla pentru amplitudinea curentului sinusoidal care se doreste a fi absorbit din re?ea dupa compensare, bazata pe conceptele teoriei p-q. Rezultatele simularilor, urmate de validarea experimentala, arata eficien?a strategiei de compensare intr-un sistem de filtrare activa paralel.

Cuvinte cheie: filtre active de putere, teoria p-q, curent de compensat, compensare totala, tensiune nesinusoidala


Abstract: The paper is focused on the compensating current of a three-phase active power filter which operates under distorted voltages in order to compensate both reactive power and harmonic distortion of the load current. A simple expression of the desired magnitude of the sinusoidal supply current is proposed based on the p-q theory concepts. The simulation results followed by experimental validation show the effectiveness of this total compensation strategy in a shunt active filtering system.

Keywords: active power filter, p-q theory, compensating current, total compensation, nonsinusoidal voltage

 

DOWNLOAD PDF