INTEGRATED SOLUTIONS TO ACHIEVE RESERVE TRIGGERING ON BREAKER FAILURE IN DOUBLE BUSBAR SUBSTATIONS

Autor/autori: Prof. Eng. Gheorghe HAZI PhD, Prof. Eng. Aneta HAZI PhD

Rezumat: In lucrare se prezinta cateva solutii de realizare pentru DRRI intr-o statie de transformare cu bara dubla, in situatia utilizarii protectiilor digitale. Se arata schema logica pentru fiecare varianta si diagrama de evenimente.. Solutiile prezentate asigura o durata totala de functionare a DRRI redusa, ceea ce reduce efectele termice ale curentilor de scurtcircuit. Se prezinta modul de integrare a DRRI local in schema DRRI pe statie. Variantele prezentate se diferentiaza in functie de modul in care este pornit DRRI pe statie, de controlul curentului din celulele declansate si in functie de modul de declansare a intrerupatorului cuplei transversale. Se face o analiza critica a variantelor si se trag concluzii privind avantajele, dezavantajele, precum si riscurile pentru fiecare dintre acestea.

Cuvinte cheie: declansare de rezerva la refuz de intrerupator (DRRI), protectia la refuz de intrerupator, protectie numerica, statie cu bara dubla


Abstract: This paper presents a few breaker failure (BF) implementation solutions in a double busbar substation, when using digital protections. For each option the logical and the events diagrams are shown. The solutions presented provide a reduced BF total operational duration, which reduces the thermal effects of short circuit currents. The paper presents the way to integrate a local BF in the BF station diagram. The presented alternatives differ depending on how the station BF is triggered, on the control current in the triggered cells and on how the transverse coupling breaker is triggered. A critical analysis of the alternatives is performed and conclusions are drawn regarding the advantages, disadvantages, and risks of each.

Keywords: breaker failure (BF), breaker failure protection (BFP), numerical protection, double busbar diagram

 

DOWNLOAD PDF