MULTI-OBJECTIVE PARETO NETWORK OPTIMIZATION PROBLEM FOR TECHNICAL, ECONOMICAL AND ENVIRONMENTAL OBJECTIVES

Autor/autori: Eng. Iulia COROAMA PhD Student, Prof. Eng. Mihai GAVRILAS PhD, Assis. Eng. Ovidiu IVANOV PhD

Rezumat: Nevoia de a exploata cat mai eficient retelele electrice de distributie, luand in consideratie atat problemele economice cat si de mediu, a dus la dezvoltarea si implemetarea unor noi tehnici de optimizare care furnizeaza solutii potrivite tinand cont de aceste aspecte. Lucrarea propune o problema de optimizare multi-obiectiv pentru gasirea solutiilor optime Pareto pentru incarcarea optima a surselor de generare distribuita combinata cu o strategie Demand Response pentru modificarea consumului de energie a unor consumatori in retea pentru obiective tehnice, economice si de mediu.

Cuvinte cheie: optimizare, multiobiectiv, front Pareto, retele de distributie.


Abstract: The need for efficient operation of distribution sytems, taking also into account the environmental impact and economic climate, has led researchers to implement new optimization methods that can provide suitable solution for these aspects. This paper presents a multi-objective optimization approach that finds the Pareto-optimal solutions for the optimal loading of the distributed generation sources present in a distribution system combined with a Demand Response strategy for modifying the consumption of some consumers in the network for technical, economical and environmental objectives.

Keywords: optimization, multi-objective, Pareto front, distribution networks

 

DOWNLOAD PDF