A COMPARATIVE STUDY REGARDING THE EFFICIENCY OF TECHNICAL LOSSES EVALUATION METHODS IN LOW VOLTAGE ELECTRICITY NETWORKS

Autor/autori: Eng. Bogdan-Constantin NEAGU, PhD Student, Prof. Eng. Gheorghe GEORGESCU PhD

Rezumat: Reducerea pierderilor tehnice de putere reprezinta o problema majora in planificarea si exploatarea retelelor de distributie cu importante implicatii tehnico-economice. Tinand seama de volumul mare de informatii necesar metodelor clasice pentru evaluarea pierderilor tehnice de putere si energie din retelele publice de joasa tensiune, in lucrare sunt prezentate modele matematice si programe de calcul ale acestora utilizand profilele tip de sarcina. In final, pentru a sublinia precizia metodologiei descrise este analizata o retea reala de joasa tensiune.

Cuvinte cheie: pierderi tehnice, profile tip de sarcina, serii Fourier, metode deterministe


Abstract: In distribution networks, the reduction of technical power losses represents an major issue during planning and operation with important technical and economical implications. Taking into account the high volume of required information used for technical power losses evaluation with traditional methods from low voltage (LV) public distribution networks, in the paper, some mathematical models and application to power and energy losses computation using typical load profiles, are presented. Finally, to emphasize the methods described accuracy a real LV networks are analysed.

Keywords: technical losses, typical load profiles, Fourier series, deterministic methods

 

DOWNLOAD PDF