SMART MATERIALS FOR ENVIROMENTAL AND ENERGY EFFICIENCY USES – DIELECTRIC AND EMC BEHAVIOUR

Autor/autori: Stefan URSACHE, PhD, Alina Vasilica NEAMTU, PhD, Vlad Andrei SCARLATACHE, PhD.Student, Andrei PRUTEANU, PhD. Student

Rezumat: Acesta lucrare investigheaza comportamentul dielectric si electromagnetic ale unor compozite conductive de poliacrilonitril. Filmele compozite de poliacrilonitril /n-metil-pyrrole au fost preparate prin polimerizarea de pyrrole intr-o matrice de poliacrilonitril [1]. Concentratii diferite de n-metil-pyrrole au fost adaugate la solutia de poliacrilonitril/dimetilformamida pentru a realiza polimerizarea pyrrol-ului. Cantitatea de n-metil pyrrole a fost variata, pentru a investiga influenta concentratiei acesteia asupara proprietatilor dielectrice si electromagnetice si, in special eficienta de ecranare a materialului

Cuvinte cheie: proprietati dielectrice, modelare electromagnetica, simulari, spectroscopie dielectrica, protectia mediului


Abstract: This paper investigates the dielectric and electromagnetic behavior of polyacrilonitrile composites thin films. Polyacrylonitrile/N-Methyl-Pyrrole composite thin films were prepared by polymerization of pyrrole on polyacrylonitrile matrix [1]. Different concentrations of n-methyl-pyrrole were added to the polyacrylonitrile/dimethylformamide solution to achieve polymerization of pyrrole. The amount of n-methyl pyrrole was varied in order to investigate the influence of the concentration on the dielectric and also on electromagnetic properties in special electromagnetic shielding of the composite polymer.

Keywords: dielectric properties, electromagnetic modeling, simulations, dielectric spectroscopy, enviromental protection

 

DOWNLOAD PDF