CHANGES BROUGHT BY INTERNET IN COMMUNICATION BETWEEN COMPANIES AND CONSUMERS

Autor/autori: Rocsana BUCEA-MANEA-TONIS

Rezumat: Internetul a adus o schimbare major? în comunicarea curent?. Este de neimaginat dezvoltarea unuei afaceri f?r? prezen?? on-line. Consumatorii au controlul asupra informa?iei accesate de pe internet, ei decid ce vor s? vad?, cum vor s? vad? ?i cum doresc s? transmit? mesajul mai departe (marketing viral). Prin urmare, metodele de comunica?ii prin forumuri online, blog-uri, conferinte on-line, campanii de e-mail aduc profituri importante firmelor care ?tiu s? pun? în aplicare strategia social-media. Lipsa prezen?ei unde î?i desf??oar? clien?ii activitatea, sau timpul liber expun companiile la riscul de a fi ignorat?.

Cuvinte cheie: social media, popularitatea prin conectare, SEO-optimizarea site-ului pentru motarele de c?utare, publicitate web, Page Rank


Abstract: The Internet has brought a major change in the current communication. Is unimaginable a business development without an online turn. Consumers have control over the internet, they decide what they want to see, how they want to see and how they want to convey the message further (viral marketing). Therefore communications methods through online forums, blogs, online conferences, email campaigns bring important profits to firms who know to implement social-media strategy. Lack of presence where the target market works, lives and enjoy spending spare time expose companies to the risk of being ignored.

Keywords: social media, link popularity, SEO-search engine optimization, web advertising, Page Rank

 

DOWNLOAD PDF