SYSTEMIC APPROACH TO DYNAMICS OF THE HYBRID ELECTRIC VEHICLES

Autor/autori: Eng. George-Cosmin BIVOL

Rezumat: Lucrarea subliniaza principalele avantaje ale vehiculelor electrice hibride ca o solutie tehnica actuala precum si o solutie de perspectiva la folosirea combustibililor fosili in sistemul de transport auto. Lucrarea prezinta de asemenea principalele caracteristici ale diferitelor solutii constructive de vehicule electrice hibride. De asemenea sunt prezentate principalele elemente care definesc configuratia vehiculelor electrice hibride, modelul matematic utilizat, precum si descrierile matematice ale componentei mecanice si electrice. Modelul matematic propus se aplica folosind MATLAB.

Cuvinte cheie: auto, vehicul electric hibrid (VEH), dinamica vehiculului, sistem de propulsie hibrid


Abstract: The paper highlights the main advantages of the hybrid electric vehicles, as a present technical solution and a perspective solution to the use of fossil fuels in the auto transportation system. The paper also presents the main particularities for different configuration solutions of the electric hybrid vehicles. The main elements that define the configuration architecture of the electric hybrid vehicles are highlighted as well as the used mathematical model and the Mathematical descriptions of the mechanical part and of the electric part. We apply the proposed mathematical model using Matlab

Keywords: automotive, hybrid electric vehicle (HEV), vehicle’s dynamics, hybrid powertrain

 

DOWNLOAD PDF