MICROPROCESSOR CONTROL SYSTEM OF THE SDMC-103 ELECTRONIC EQUIPMENT FOR DC TROLLEYBUS TRACTION

Autor/autori: Assoc. Prof. Ilie NUCA PhD (Republica Moldova), Eng. Vitalie ESANU (Republica Moldova), Eng. Alexandru MOTROI (Republica Moldova), Stud. Iurie NUCA

Rezumat: In lucrare se prezinta sistemul de control si functiile echipamentului electronic SDMC-103 de tractiune al troleibuzului cu motor de curent continuu. Este descrisa structura sistemului de control cu microcontroler AtMega128 al echipamentului de tractiune pentru un MCC de 110 kW si 550 V. Sunt aduse schemele si unele fragmente de program ale algoritmului de control general, cat si ale regimurilor de franarea/accelerare. Fiabilitatea si flexibilitatea sistemului de control este dovedita de utilizarea in trei state a sutelor de echipamente.

Cuvinte cheie: tractiune, troleibuz, echipament electronic, control, microprocesor, MCC cu excitatie mixta


Abstract: This paper presents the control system of the SDMC-103 electronic eqiupmet for DC trolleybus traction. The algorithm is presented for a specific case with a DC motor of 110 kW, 500 V and 1500 rpm. The implementation of the algorithm is made writing it down in a C form and writing it into an Atmega128 microcontroller. The practical function modes of the motor are introduced into the algorithm, and their adaptation into the diagram and program explained. The reability and flexibility of the control system is proven on hundreds modules installed in three countries

Keywords: traction, trolleybus, electronic equipment, microprocessor, control algorithm,, compound DC motor

 

DOWNLOAD PDF