OPERATING ANALYSIS OF SOLAR ELECTRIC MOTORS

Autor/autori: Lecturer Eng. Constantin UNGUREANU, PhD

Rezumat: Lucrarea de fata prezinta contributii in legatura realizarea si experimentarea unui motor electric solar cu inductorul pe rotor a carui functionare se bazeaza pe conversia helio-electromecanica a energiei solare. Caracterul particular imprimat motorului electric solar analizat, se refera deopotriva la traductorul de pozitie, care datorita dependentei de radiatia luminoasa primita de la Soare, are caracterul unui fototraductor de pozitie. Este analizata influenta unghiului fantei discului obturator din structura fototraductorului de pozitie asupra fenomenului de comutatie al motorului.

Cuvinte cheie: motor electric solar, bloc solar, celule fotovoltaice, fototraductor de pozitie.


Abstract: This paper present contributions regarding the achievement and experimentation of an solar electric motor with inducer on rotor of which operation is based on helio-electromechanical conversion of solar energy. The particular character transferred to the analyzed solar electric motor, refers to the position transducer which due to dependence of light radiation received from the Sun, has a position phototransducer character. Is analysed the value of the shutter disk angle from position phototransducer structure on the switching phenomenon of the motor.

Keywords: solar electric motor, solar unit, photovoltaic cells, position phototransducer

 

DOWNLOAD PDF