CONTRIBUTIONS REGARDING THE STUDY OF TRANSIENT REGIME OF ELECTRIC MOTORS WITH SHORT MOBILE COIL

Autor/autori: PhD. Eng. Daniel Stefan GEORGESCU, PhD. Eng. Ilie NITAN, PhD. Stud. Ilie ROMANIUC

Rezumat: In acest articol este studiat regimul tranzitoriu a doua motoare electric cu bobina mobila in scurtcircuit, alimentate in curent alternativ. Autorii prezinta contributiile proprii referitoare la conceperea, realizarea si testarea de standuri experimentaleale unor motoare electrice cu bobini mobila in scurtcircuit si la identificarea modelului matematic, a parametrilor functiei indiciale si a coeficientilor ecautiei matematice a acestor motoare. La final, sunt prezentate concluziile autorilor cu privire la rezultatele studiilor experimentale si la comportament motorului cu bobina mobila in regim tranzitoriu.

Cuvinte cheie: motor electric cu bobina mobila in scurtcircuit, regim tranzitoriu, functie indiciala.


Abstract: In this paper it is studied the transient regime of two electric motors with short mobile coil, powered in a.c. The authors presents their contributions related to the conception, realisation and testing of a experimental stands for studying the transient regime of an electric motors with short mobile coil and those related to the identification of mathematical model, indexical parameters and mathematical coefficients of this motors. Finally, there are presented the conclusions of the authors as a result on experimental study related to the behaviour of the motor in transient regime.

Keywords: electric motor with short mobile coil, transient regime, indexical function.

 

DOWNLOAD PDF