EFFECT OF FERTILIZATION ON YIELD OF MAIZE HYBRID AND THE MASS OF GREEN SORGHUM MELLITUS (SORGHUM BICOLOR (L.)MOENCH)

Autor/autori: Liviu MUNTEANU, Valeriu TABARA

Rezumat: Avand in vedere faptul ca fertilizarea este una din masurile care, aplicate corespunzator, duce la cresterea productiei si implicit a calitatii acesteia, multe cercetari efectuate in ultimul timp s-au axat pe gasirea unor formule optime pentru aceasta. Lucrarea de fata isi propune sa analizeze efectul fertilizarii si hibrizilor luati in studiu, asupra productiei de masa verde la sorgul zaharat (Sorghum bicolor (L.) Moench). Din analiza rezultatelor privind productia de masa verde, se constata ca aceasta e influentata mai mult de fertilizare decat de hibrid. Diferentele dintre variante privind productiile de masa verde sunt mai evidente in cazul variantelor sub efectul fertilizarii luate in studiu. Din analiza rezultatelor privind productiile de masa verde se constata ca in majoritatea variantelor experimentale realizate prin utilizarea fertilizarii, productia de masa verde depaseste 55t/ha. Cele mai mari valori ale productiei de masa verde se inregistreaza la varianta fertilizata N240P80K80 – 55,30t/ha si la hibridul FUNDULEA F135ST – 42,8t/ha.

Cuvinte cheie: sorg zaharat, fertilizare, hibrid, masa verde, calitate


Abstract: Given the fact that fertilization is one of the measures which, properly applied, lead to increased production and hence its quality, more research carried out lately have focused on identifying the optimal formula. This paper aims to analyze the effect of fertilization and hybrids studied, the mass production of green sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench). The analysis results on the production of green mass indicates that it is influenced more than the hybrid fertilization. The differences between variants of green mass yields are more apparent when the variants studied under the effect of fertilization. The analysis results on the production of green mass is found in most versions made by using experimental fertilization, production of green mass than 55t/ha. The highest values of mass production Green records the variant fertilized N240P80K80 - 55.30 t / ha and hybrid FUNDULEA F135ST - 42.8 t / ha.

Keywords: sorghum, fertilization, hybrid, green, quality meal

 

DOWNLOAD PDF