CULTURE RESULTS ON GRAIN SORGHUM (SORGHUM B.VAR. EUROSORGHUM) IN THE TERRITORY RACASDIA, CARAS-SEVERIN

Autor/autori: Liviu MUNTEANU, Valeriu TABARA

Rezumat: Avand in vedere faptul ca fertilizarea este una din masurile care, aplicate corespunzator, duce la cresterea productiei si implicit calitatii acesteia, multe cercetari efectuate in ultimul timp s-au axat pe gasirea unor formule optime pentru aceasta. Hibridul joaca si el, un rol important in formarea productiei. Lucrarea de fata isi propune sa analizeze efectul fertilizarii si hibrizilor luati in studiu, asupra productiei de boabe la sorgul pentru boabe (Sorghum B.var. Eurosorghum). Din analiza rezultatelor privind productia de boabe, se constata ca aceasta e influentata mai mult de fertilizare decat de hibrid. Diferentele dintre variante privind productiile de boabe sunt mai evidente in cazul variantelor sub efectul fertilizarii luate in studiu. Din analiza rezultatelor privind productiile de boabe se constata ca in majoritatea variantelor experimentale realizate prin utilizarea fertilizarii, productia de boabe depaseste 6500 kg/ha. Cele mai mari valori ale productiei de boabe se inregistreaza la varianta fertilizata N240P80K80 – 6770 kg/ha si la hibridul FUNDULEA F32 – 5523 kg/ha.

Cuvinte cheie: sorgul pentru boabe, fertilizare, hibrid, boabe, calitate


Abstract: Given the fact that fertilization is one of the measures which, properly applied, lead to increased production and hence its quality, more research carried out lately have focused on identifying the optimal formula. This paper aims to analyze the effect of fertilization and hybrids studied, the grain production in grain sorghum (Sorghum B.var. Eurosorghum). The analysis results on the production of grain, it appears that it is influenced more than the hybrid fertilization. Differences between the versions on grain yields are more evident if variants studied under the effect of fertilization.The analysis results on grain production is found in most versions made by using experimental fertilization, grain yield than 6500kg/ha. The highest values of grain yield recorded in the variant fertilized N240P80K80 - 6770kg/ha and hybrid FUNDULEA F32 - 5523kg/ha.

Keywords: sorghum grain, fertilizer, hybrid seeds and quality

 

DOWNLOAD PDF