TRAM-TREN-UL, UN CONCEPT IN EXPANSIUNE

Autor/autori: Ing. Octavian UDRISTE

Rezumat: Lucrarea prezinta un concept in expansiune – tram-trenul, ca o solutie tehnica care conduce la cresterea atractivitatii transportului public si descurajarea transportului individual cu autoturismul personal. Sistemul tram-tren realizeaza o conexiune intre transporturile urbane si cele regionale sau chiar interregionale eliminand duratele inevitabile de transfer existente in nodurile intermodale si reducerea congestiei din marile aglomerari urbane. Este subliniat faptul ca evolutiile actuale ale tehnicii fac posibila depasirea cu usurinta a barierelor de aceasta natura, iar adoptarea unor astfel de solutii se afla la indemana decidentilor politici. Sunt aratate exemple de bune practici din Karlsruhe si Kassel dar si din orase din Spania, Franta si Anglia. Lucrarea se constituie intr-o pledoarie in favoarea introducerii si in Romania a conceptului tram – tren care ar fi o solutie in atingerea stadiului dorit de dezvoltare durabila

Cuvinte cheie: transport durabil, transport pe sina, exemple de bune practici


Abstract: The paper presents an expansion concept – tram-train, as a technical solution that leads to public transport attractiveness growth and to discouragement of the individual transport with the private vehicle. Tram-train system creates a connection between urban transports and regional transport or even interregional, eliminating the inevitable transfer times from intermodal nodes and the congestion from large urban areas. It is underlined the fact that the actual evolutions of technique make possible the overcoming of those kind of barriers, and adopting such solutions depends of the political deciders. Examples from Karlsruhe and Kassel and from towns from Spain, France and England are presented. The paper is a plea for implementing in Romania the tram-train concept, this being the solution for a sustainable development

Keywords: sustainable transport, rail transport, best practice examples

 

DOWNLOAD PDF