DEZVOLTAREA ORIENTATA PE ACTIUNI A SISTEMELOR DE SISTEME MECATRONICE SI ROBOTICE

Autor/autori: Prof. dr. ing. Ioana ARMAS

Rezumat: Dezvoltarile recente in domeniile mecatronicii si roboticii au determinat diverse solutii pentru realizarea de functii eterogene prin proiectarea sistemelor mecatronice si robotice specifice. In aceste conditii, este determinat un nou nivel al implementarii sistemelor mecatronice si robotice prin cerintele de a rezolva obiective complexe si eterogene care implica diverse functii eterogene. In acest context, prezenta lucrare propune o metodologie orientata pe actiuni pentru dezvoltarea sistemelor de sisteme mecatronice si robotice (SoSM/R). Rezultatele obtinute ofera cadrul general pentru dezvoltarea de noi proiecte complexe in mecatronica si robotica, centrate pe obiective care implica o larga varietate de probleme eterogene.

Cuvinte cheie: mecatronica, robotica, sisteme de sisteme, proiectare mecatronica si robotica, proiectarea implementarii.


Abstract: The recent developments in mechatronics and robotics determined various solutions for different heterogeneous functions by designing specific robots and mechatronic systems. In these conditions, a new level of mechatronic systems and robots implementation is determined by the request of solving complex and heterogeneous goals that imply different heterogeneous functions. In this context, the present paper proposes an action oriented approach for the development of mechatronic and robotic systems of systems (M/RSoS) by considering the concept of mechatronic problems and the action graphs. The results offer the general framework for the development of new and complex implementation projects in mechatronics and robotics, that are focused on solving goals that imply a large area of heterogeneous problems.

Keywords: mechatronics, robotics, systems of systems, mechatronic and robotic design, implementation de

 

DOWNLOAD PDF