SYSTEM’S METHODS REVERSION CONTROLLABILITY OF THE AIRCRAFT ABNORMAL CASES DURING FLIGHT

Autor/autori: Prof. V.N. KAZAK, Dr.Sc., A.V. KAZAK, Ph.D., E.N. TACHININA, Ph.D., D.O. SHEVCHUK, Ph.D. (Ucraina)

Rezumat: In articol este analizata posibilitatea aplicarii metodelor sistemice de reconfigurare a suprafetelor de control pentru restaurarea controlabilitatii si stabilitatii avionului in conditiile aparitiei bruste a unei situatii anormale in zbor. Sunt furnizate graficele structurale si functionale ale sistemului de control configurabil necesar. Se propune un „sistem automat de control aeronava-echipaj-automatic de tip mediu-situatie anormala“.

Cuvinte cheie: aeronava, reconfigurare, sistem de control al zborului, pierderea controlului in zbor; supravietuire, situatie anormala in zbor.


Abstract: The possibility of application of system methods of reconfiguration of controlling surfaces for restoration of controllability and stability of the airplane in the conditions of sudden origin of a abnormal situation in flight is justified in the article. The structure and functional charts of the purposed configurable control system are provided. System „aircraft-crew-automatic control system-environment-abnormal situation“ is proposed

Keywords: aircraft, reconfiguration, flight control system, loss of control in flight; survivability, abnormal situation in flight.

 

DOWNLOAD PDF