ROLUL PROGRAMELOR EDUCA?IONALE LA NIVEL LOCAL PENTRU IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI BIOGAZULUI

Autor/autori: Dr. ing. Carmen MATEESCU

Rezumat: Organizarea unor programe educationale de instruire in domeniul tehnologiei biogazului sunt esentiale pentru implementarea si dezvoltarea cu succes a instalatiilor de biogaz la nivel local si regional. Aceste programe au rolul de a imbunatati perceptia publica asupra multiplelor avantaje oferite de sistemele de biogaz si de a asigura operarea eficienta a acestora, astfel incat sa se reduca dependenta de combustibilii conventionali si sa se asigure o imbunatire a calitatii mediului. Lucrarea prezinta succint scopul si importanta acestor programe de instruire, principalele grupuri tinta carora li se adreseaza, precum si relevanta acestora. De asemenea, sunt mentionate metodele de instruire cele mai eficiente pentru atingerea scopului propus, structura programelor si module de curs recomandate, dar si aspecte privind modalitatea de implementare a cursurilor in cadrul unitatilor de invatamant sau sub forma unor activitati asociate programelor de dezvoltare profesionala organizate la nivel local.

Cuvinte cheie: biogaz, instruire, program de dezvoltare profesionala.


Abstract: Organizing of some educational training programs in biogas technology are essential for successful implementation and development of biogas units at local and regional level. These programs are designed to improve public perception of the multiple benefits of biogas systems and to ensure their efficient operation, in order to reduce dependence on conventional fuels and to improve environmental quality. This paper summarizes the purpose and importance of training programs, the main target groups whom these courses are addressed to, as well as their relevance. Likewise, there are mentioned the most effective training methods to achieve its purpose, programs structure and recommended training modules, but also aspects related to methodology for courses implementing either in schools and universities or as associated activities within some local programs aimed on professional development.

Keywords: biogaz, instruire, professional development program

 

DOWNLOAD PDF